HOMOLOGACIJA VOZIL

Homologacija vozil

Homologacija vozil se deli na Identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil IOTSV (uvožena vozila) in posamično odobritev predelanih vozil POPV (predelana vozila)

ff9d8b19-f9b5-4629-b1f3-77e8068e266a

PE Velenje - Homologacija

Črnova 33b,
3320 Velenje, Slovenija

Telefon: 03 897 61 06
info.velenje@am-miklavc.com

Delovni čas oddelka za homologacije

Kontrola vozil

od ponedeljka do petka od 8 do 17

sobota od 8 do 11 ure

Izdaja dokumentov in potrdil o skladnosti

od ponedeljka do petka  od 8 do 16 ure

Kontakt homologacija

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila

Če ste kupili vozilo v EU Vam pri A.M.Miklavc d.o.o. uredimo potrebno zakonsko predpisano identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila. Pri našem podjetju opravite postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja za vozila kategorije:

 • M1 (osebna vozila za prevoz do največ 8 oseb poleg voznika) in M1G (terenska vozila),
 • L (motorna kolesa in kolesa z motorjem, štirikolesa) in
 • N1 (tovorna vozila do 3.5t)
 • T1, T2, T3 (Traktorji do 40 km/h) 

katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji in je bil pridobljen v eni od članic EU.

V postopkih identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila se ugotavlja istovetnost vozila glede na podatke v predloženih dokumentih, zberejo se podatki, potrebni za izpis potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo ter se preveria celovitost vozila. Potrdilo se izda vozilom, ki so po naši oceni tehnično sposobna za varno vožnjo v cestnem prometu in morajo poleg izpolnjevanja ostalih predpisov zadostiti še naslednjim zahtevam:

• sedeži morajo biti opremljeni z nasloni za glavo, kjer so sedeži opremljeni z nasloni za glavo morajo biti opremljeni tudi s tritočkovnimi varnostnimi pasovi
• glede emisije izpušnih plinov pri rabljenih vozilih ni več omejitev.

Postopek se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki jo izpolnite pred pregledom vozila. Po končanem postopku se izdela zapis o pregledu potrdilo o kontroli slednjega prejme vložnik skupaj s Potrdilom o skladnosti za posamično odobreno vozilo.

Potek postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila:
• Pregled vloge
• Pregled dokumentacije

• izdaja izjave o emisijski ustreznosti vozila

• Identifikacija vozila
• Ocena tehničnega stanja vozila
• Priprava podatkov za izpis potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo
• Izdaja potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo ali odločbe o zavrnitvi
• Arhiviranje dokumentacije.

Vlogi se priložijo naslednji originalni dokumenti:
• račun o nakupu vozila ali kupoprodajno pogodbo• izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja

• potrdilo o skladnosti vozila- COC dokument, za nova vozila in vozila ki so pridobljena izven EU je obvezen, za ostala rabljena vozila pa se ta dokument priporoča.

• potrdilo o plačanem davku na motorna vozila pridobimo sami na portalu E-davki ko nas obvestite, da ste davek plačali.

•Pooblastilo lastnika vozila, če vložnik ni lastnik.

Vsi predpisani dokumenti morajo biti predloženi v izvirniku, ki jih je treba kopirati in kopije vložiti v arhivsko mapo.

DMV-dodatne informacije o višini davka

Starodobniki

Pri nas lahko opravite identifikacijo in pridobitev statusa starodobnega vozila za kategorijo

 • M1-osebna vozila ,
 • N1-tovorna vozila do 3,5t in kategorijo
 • L-Motorna kolesa, Mopedi, štirikolesa...
 • T-Traktorji

za vozila ki so starejša od 30 let in so v originalnem stanju. Predložiti je potrebno zapisnik o pregledu vozila s fotografijami in poročilo o izpolnjevanju zahtev za starodobno vozilo, ki ga izda SVAMZ ali SVS zveza starodobnikov.

Za vozilo s statusom starodobnika se lahko  uveljavlja pravica do popusta pri plačilu zavarovanja (90%) in plačilu cestnine (80%)!

Posamična odobritev predelanih vozil

Posamično odobritev predelanih vozil izvajamo za:

 • M1-osebna vozila (zatemnitev stekel, vgradnja športnih vzmeti odbijačev, spojlerjev, menjava karoserije, menjava motorja, pogon na plin LPG, prekategorizacija vozila iz N1 v M1...)
 • N1-Tovorna vozila  (zatemnitev stekel, vgradnja športnih vzmeti odbijačev, spojlerjev, menjava karoserije, menjava motorja, pogon na plin LPG, prekategorizacija vozila iz N1 v M1...)
 • L- motorna kolesa, štirikolesa, mopedi...(vgradnja športnega izpušnega lonca, zmanjšanje moči motorja 25kW, 35kW, svetlobna oprema)

V postopku se upošteva Zakon o motornih vozilih ZMV-1 Ur.l. 75/2017 in Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil Ur.l. 105/2009 in pravilnik o delih in opremi vopzil Ur.l.RS. 44/2013  ter aktualna navodila in usmeritve Javne agencije za promet.

Postopek POPV se izvede za vsa vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena in so v uporabi če je bila na njih izvedena sprememba, ki vozilu spremeni njegovo namembnost, tehnične lastnosti ali obliko in:

 • Zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
 • Zahteva spremembo kategorije vozila,
 • Vpliva na homologirane sestavne dele vozila – zamenjava homologiranih elementov vozila z drugimi,
 • Vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila,
 • Se jim je s predelavo spremenila njihova namembnost, tehnične lastnosti ali oblika
 • V postopku se ugotavlja:
 • identiteto vozila glede na podatke v predloženih dokumentih,
 • preverja se ustreznost predelave vozila (vgradnja vseh delov predelave),
 • sposobnost vozila za varno vožnjo v cestnem prometu,
 • zberejo se podatki, potrebni za izpis potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo

Postopek POPV se opravi na podlagi vloge vložnika.

V postopku POPV se izdela zapis o pregledu vozila in pripravi podatke – zbir podatkov z virom podatkov - za izpis potrdila o skladnosti SC.

Po končanem postopku POPV se izda za vozilo dopolnjeno potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB, SC, SA-vpisana odobrena predelava na zadnji strani potrdila o skladnosti v polje Opis predelave od 1 do 6 ali dodaten list za polja od 6 naprej) ali izda za vozilo potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SC )

oziroma se zavrne izdaja tega potrdila. – odločba o zavrnitvi po ZUP-u

OPIS POTEKA POSTOPKA

 •  Pregled vloge in predložene dokumentacije
 •  Identifikacija vozila
 •  Pregled predelave vozila
 •  Izdelava potrdila o kontroli
 •  Priprava podatkov za izpis  potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo
 •  Vpis predelave v potrdilo o skladnosti SA,SB oziroma izdaja potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo SC
 •  ali odločbe o zavrnitvi
 •  Arhiviranje dokumentacije

Vlogi mora biti priloženo:

 • Potrdilo o skladnosti vozila« ali »Izjava o ustreznosti vozila«
 • Potrdilo o homologaciji vgrajenih delov pri predelavi (Homologacijski certifikat ali Tehnično poročilo o odobritvi ustrezne tehnične službe – npr.
 • Predpisano potrdilo o vgradnji ali Tehnično poročilo predelave vozila
 • Opis predelave vozila in izvedeni izračuni, ki jih je potrebno kot dokazilo o ustreznosti priložiti tehničnem poročilu pri zahtevnejših predelavah vozila
 • Prometno dovoljenje
 • Dokazilo o lastništvu (račun o nakupu ali overjena kupoprodajna pogodba)
 • Dokazilo o lastništvu vgrajenih delov samo v primeru menjave motorja ali karoserije.
 • Pooblastilo lastnika vozila, če vložnik ni lastnik.

Vsi predpisani dokumenti morajo biti predloženi v izvirniku, ki jih je treba kopirati in kopije vložiti v arhivsko mapo.

POKLIČITE NAS NA 03 897 61 05 ALI PIŠITE NA INFO@AM-MIKLAVC.COM!