Registracija vozil

Pri nas lahko za Vaše vozilo uredite vse postopke od "rojstva do razgradnje vozila" !!!

Registracija vozila pomeni vpis podatkov o lastniku in podatkov o vozilu v evidenco registriranih vozil. Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja pomeni, da se izda ali podaljša PD za čas veljavnosti tehničnega pregleda in za čas sklenitve obveznega zavarovanja  ter poravnane obveznost letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu. Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša do roka, ko so izpolnjeni vsi našteti pogoji. Registrskih tablic ni možno prenašati iz vozila na vozilo. Posebnost so tablice z izbranim delom označbe, ki so  vezane na lastnika.

Registracija novih in rabljenih vozil

Odjava vozila s spremembo lastništva vozila

Uredite lahko kupoprodajno pogodbo z identifikacijo prodajalca in kupca vozila

Odjava vozila iz prometa ali za razgradnjo

Podaljšanje registracije vozila

Skepanje zavarovanj za zavarovalnice:

PE VELENJE IN PE NIZKA:

  • TRIGLAV
  • SAVA
  • ADRIATIC-SLOVENICA
  • GRAWE

Izdaja in zamenjava registrskih tablic ( na zalogi imamo registrske tablice z naslednjimi registrskimi območji: Velenje, Žalec, Celje, Mozirje, Slovenj Gradec, Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Gorica...)

Izdaja prometnih dovoljenj

Izdaja preizkusnih tablic (pogoj za izdajo preizkusne tablice je tehnična brezhibnost vozila in odjavljeno vozilo)

Vse to in še več lahko uredite pri nas hitro, strokovno in ugodno!!!

Delovni čas

ponedeljek–petek: 8.00-18.00
sobota: 8.00-12.00

 

A.M.Miklavc d.o.o.

PE Velenje
Črnova 33b, 3320 Velenje, Slovenija
Phone: 03 897 61 05

A.M.Miklavc d.o.o.

PE Laško
Podšmihel 1f, Laško, Slovenija
Phone: 059 95 22 21

A.M.Miklavc d.o.o.

PE Nizka
Nizka 21, 3332 Rečica ob Savinji, Slovenija
Phone: 03 838 80 90

Registracija vozil Velenje, Šaleška, Nizka, Savinjska.